Privacyverklaring Care for Obesitas

 

Care for Obesitas  (CFO) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van diensten van CFO dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

·         Naam

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         BSN

·         Telefoonnummer/mobiel nummer

·         Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

·         Emailadres

·         Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

CFO heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of  ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

CFO bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen.

CFO zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname), CFO heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

CFO zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft DGN een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens CFO blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@careforobesitas.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging.

CFO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via ons telefoonnummer 06 – 555 000 22 of per mail info@careforobesitas .

 

Cookies.

 

Cookies accepteren

Als u onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat u onze cookies accepteert U kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die u op uw eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze site.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt onze cookies eventueel uitschakelen. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Via onderstaande linkjes wordt toegelicht hoe uw cookies kunt uitschakelen.

 

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

 

Functionele cookies.

CMS

Wij maken gebruik van een CMS om de website te beheren en up-to-date te houden. Hiervoor worden een aantal cookies geplaatst om zo een goed werkende website te garanderen. Deze cookie(s) komen van onze website zelf en worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

 

Analyserende cookies.

Google analytics

Met google analytics meten wij hoe u de website bekijkt en hoe u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en/of te optimaliseren. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.

 

Meer informatie.

Als uw vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door CFO kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer 06 – 555 000 22 of via ons mailadres info@careforobesitas.nl  .

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.